Tussen Schoolse Opvang

Overblijven op De Smelen (Tussenschoolse opvang) 

Onze school heeft tussen de middag pauze van 12.00 uur tot 13.15 uur. Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar ook op school blijven. Wij werken samen met kinderopvangorganisatie Kidstalent. We bieden alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor het overblijven. Daar kunnen de kinderen hun boterham opeten, een drankje nuttigen en daarna lekker spelen. Zodoende kunnen ze het middagprogramma weer fris beginnen. 

De opvang regelen we met vrijwilligers en beroepskrachten. In overzichtelijke groepen zorgen we ervoor dat de kinderen de rust krijgen om te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat kinderen zelf hun boterham en drinken meenemen. 

Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen: vaak buiten op het speelplein en bij slecht weer blijven we binnen. We zorgen voor toezicht en bieden de kinderen soms activiteiten aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en thuis voelen bij het overblijven Het is immers de pauze van de kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen. 

Kosten
Wilt u op 1 of meerdere dagen gebruik maken van het overblijven, dan kunt u een aanmeldformulier + machtiging automatische incasso invullen en afgeven op school. De kosten bedragen € 2,45 per keer bij een standaard contract. Dit houdt in dat de kinderen op vaste dagen komen. Bij afwezigheid vindt er geen restitutie plaats. 

Daarnaast is het mogelijk om de TSO flexibel per dag af te nemen. De prijs hiervan is € 3,00 (bij min.1 week van tevoren inplannen). 

Als u zo nu en dan gebruik wilt maken van de TSO of op andere dagen dan uw overeenkomst dan kunt u dit doorgeven via de overblijfbrievenbus bij de ingang van de school. We verzoeken u, indien mogelijk, dit 24 uur vooraf te doen. De coördinator, Petra Bax kunt u bereiken op: 06-10189986 of tso-smelen@kidstalent.nl.  

Wanneer u gebruik maakt van overblijven op het allerlaatste moment mag dit ook via WhatsApp doorgegeven worden. Tel. 06-10189986     

Betalingen
Betalingen geschieden via automatische incasso. Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk bij het overblijven.  

Aanmelden
U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor het overblijven via het aanmeldformulier + machtiging automatische incasso dat u achterin deze gids vindt. De voorkeur gaat uit naar digitaal aanmelden. Klik op deze link om uw kind digitaal aan te melden.
We zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet. Dan kunnen we uw kind/kinderen tijdig inplannen. Bij het overblijven registreren we steeds welke kinderen aanwezig zijn, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. 

Vrijwilligers
Het overblijven draait (voor een deel) op vrijwilligers. Daarmee kunnen we de kosten beperken. We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, familie, vrienden, die willen meehelpen. Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 11,- netto per keer. Veel mensen doen dit vrijwilligerswerk om betrokken te raken bij de school, anderen om ouders te leren kennen of omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan.  

We vinden het belangrijk dat vrijwilligers een overeenkomst tekenen. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt en wordt ingezet, is het uiteraard van belang dat u komt. De school en de kinderen rekenen dan op u. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de coördinator. 

Vragen?
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust contact op met de coördinator van het overblijven van Kidstalent Petra Bax: 06-10189986. Zij is graag bereid uw vragen te beantwoorden.  Mailen kan natuurlijk ook: tso-smelen@kidstalent.nl

De TSO is onderdeel van de professionele kinderopvangorganisatie Kidstalent. 
Website Kidstalent: www.kidstalent.nl 

Kinderopvang - Kidstalent
Relevante formulieren & folders