Schooltijden en vakanties

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Morgen 8.30-12.00 uur 8.30-12.00 uur `8.30-12.30 uur 8.30-12.00 uur 8.30-12.30 uur
Middag 13.15-15.20 uur 13.15-15.20 uur vrij 13.15-15.20 uur vrij
Schoolvakantie: Formulieren & Folders
Aanvraagformulieren verlof: Formulieren & Folders