Ouderraad

Wat is de oudervereniging
De oudervereniging heeft als doel het ondersteunen (ook financieel), begeleiden en mede organiseren van activiteiten op school in samenwerking met het docenten-team. Eén van de doelen van deze vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en opvoeders. In het bijzonder voor dat gedeelte van de opvoeding die op school gegeven wordt. Wanneer u de ouderbijdrage van uw kind betaalt, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging.

Het dagelijkse bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de oudercommissie. De samenstelling van het bestuur wordt tijdens de jaarvergadering voorgesteld. Kandidaten kunnen het hele jaar aanschuiven. Ieder lid van het bestuur neemt plaats in één of meerdere werkgroepen. Ook voor overstijgende taken en/of initiatieven vanuit de O.V. zijn zij verantwoordelijk. De actuele leden van de oudercommissie stellen we graag aan u voor:

Lobke van Geel (voorzitter)
Arjan Kool
Camiel van Helden (penningmeester)
Anke Liefrink
Bonnie van Geel
Tanja Swinkels
Maaike de Bont
Monique Looijens
Suzan Janssen
Shirley Verhoeven

contactpersoon de Smelen:
Cindy Agten

Wat doet de oudervereniging
Het team en de oudercommissie overleggen bij welke activiteiten ouderparticipatie welkom is en in welke vorm. Per activiteit wordt een werkgroep gevormd met daarin in ieder geval een lid van de oudercommissie en een teamlid, namens de school. Zij coördineren de werkzaamheden.

Om de activiteiten mede uit te voeren doen we een beroep op alle leden van de OV; de ouders! Vele handen maken licht werk en u krijgt er een hoop blije kindergezichten voor terug. Iedere ouder kan zich dan ook aanmelden om te helpen in een of meerdere activiteitengroepen.

Op onze school worden we dus bij een groot aantal activiteiten geholpen door ouders. Bij de volgende activiteiten wordt uw medewerking zeer op prijs gesteld:

Vieringen
U helpt mee de school in de juiste sfeer te brengen voor feesten zoals Kerstmis – Sinterklaas - Carnaval – Pasen – Smelendag - Koningsspelen.

Verkeersouder
U neemt deel aan de werkgroep verkeer, die belast is met het verkeersonderwijs op school en de veiligheid van de kinderen.

Schoolfotograaf
U coördineert het maken van de schoolfoto’s en de bestellingen.

Op De Smelen werken op vele terreinen ouders mee aan een fijne school. Daar hebben wij veel waardering voor.

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u actief betrokken zijn bij de oudercommissie, mail dan naar: OvDeSmelen@hotmail.com