Ontruimingsprocedure

Bij deze ter kennisgeving onze procedure mocht er een ontruiming plaatsvinden of de sirenes van de overheid afgaan.

Verzamelplaats bij totale ontruiming:
— Bij totale ontruiming is de verzamelplaats het schoolplein vóór het schoolgebouw. 
     Elke groep heeft een genummerde plaats bij het schoolhek aan De Smelen.
— Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden.
    De betreffende leerkrachten verifiëren de leerlingenlijsten en laten aan de hoofdbhv’er weten of
    de groep compleet is.
— Mochten we vanwege de veiligheid geen gebruik kunnen maken van het schoolplein
     dan evacueren we naar:
     Buurthuis / Trefcentrum “d’n Turfberg” Van der Clusenstraat 4A, 5553 EL Valkenswaard
     Tel. 040 201 0360
     Van april tot en met september op de maandagmiddag zijn we gedwongen uit te wijken naar
     de gymzaal De Smelen De Smelen 107A Valkenswaard.

Ouders worden door de leerkrachten telefonisch ingelicht.
Elke leerkracht heeft een lijst met de oudste leerlingen uit hun groep.
Zij bellen deze lijst af en delen de ouders mede dat ze hun kind op de desbetreffende locatie kunnen komen halen.

Sirenes van de overheid
— Mochten de sirenes van de overheid afgaan dan gaan we direct naar binnen.
     We sluiten de deuren en ramen, zetten de ventilatie uit en de radio aan.
     Als we officieel te horen krijgen dat de situatie buiten veilig is,
     nemen we contact op met de ouders van de oudste kinderen van de groep en
     mogen de ouders hun kind in de klas op komen halen.