Aanmelden nieuwe leerlingen

Inschrijfformulier vindt u bij: Formulieren & Folders

De rondleidingen voor de ouders die zich aan het oriënteren zijn voor een ( nieuwe ) basisschool vinden een keer in de maand op woensdag  plaats en dit steeds van  08.45 tot uiterlijk 10.00 uur. 
Voor de precieze data kunt U met ons contact opnemen.

Om u hiervoor aan te melden kunt u telefonisch contact opnemen met Cindy Agten ( leerkracht en onderbouwcoördinator ). Zij verzorgt de rondleiding en de inschrijving.

Indien u voor onze school heeft gekozen kunt u het inschrijfformulier invullen op deze website.
Cindy Agten bekijkt de formulieren en neemt indien nodig telefonisch contact met u op.
Indien uw kind op onze school geplaatst kan worden, kunnen we overgaan tot inschrijven.
Dan gaan de inschrijfformulieren naar de administratie en ontvangt u per email hiervan een bevestiging. ?

Instroomprocedure

1.  Kijkmoment:

Wanneer?
De toekomstige leerkracht nodigt uiterlijk 6 weken van te voren de ouders schriftelijk uit. 
Bij verhindering nemen de ouders contact op met de school.
Eventueel kan er dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.
Het kijkmoment zelf vindt plaats in de eerste week van de maand voorafgaand aan de verjaardagsmaand.
Bijvoorbeeld:
Het kind is jarig op 25 januari, de ouders krijgen dan uiterlijk half november de uitnodiging en het kijkmoment is dan in de eerste week van december.
 
Inhoudelijk:
De toekomstige leerkracht van het kind bespreekt ná schooltijd samen met de ouders allerlei bijzonderheden om de start van de kleuter zo vlot mogelijk te laten verlopen, terwijl de kinderen spelen.  Na dit kort informatief gedeelte kunnen ook de ouders de klas even verkennen en worden de oefenmomenten en het intake-gesprek afgesproken. Hiervoor is het fijn dat de ouders hun agenda’s meenemen.
 
2.   Oefenmomenten:
Wanneer?
Als school hebben wij besloten dat de ouders gebruik kunnen maken van maximaal  5 aaneengesloten oefenmomenten, in de week voorafgaand aan het instroommoment (is de daadwerkelijke startdatum).
Als school vinden we het erg belangrijk dat deze ochtenden aaneengesloten zijn om op deze manier voor rust, structuur en duidelijkheid te zorgen voor zowel de ouder(s), het kind, de leerkracht én de groep!
Dus de verjaardag van het kind valt waarschijnlijk op een van deze oefenmomenten. De ouders bepalen zelf of het kind die dag op school aanwezig is of niet. Indien het kind wel aanwezig is, wordt er wel aandacht geschonken aan de verjaardag, maar deze wordt niet gevierd (dus zonder kroon, zonder traktatie, …).
Deze oefenochtend(en) worden op het einde van het kijkmoment samen met de ouders en de leerkracht gepland.
Voor de eerste oefenochtend zal het kind een uitnodigingskaartje opgestuurd krijgen!
 
Voor de kinderen die direct in het nieuwe schooljaar starten, is er een uitzondering.
Voor deze kinderen geldt alleen de doorschuifmiddag als oefenmoment.
Het is voor dit kind niet reëel wanneer hij/zij in het oude schooljaar gaat wennen, waarin hij/zij misschien niet:
- …de toekomstige juf krijgt
- …bij de juiste kinderen van zijn/haar groep zit (groep 2-kinderen stromen door naar groep 3 en
      zitten dus het volgend schooljaar niet meer in die groep)
- …niet de normale activiteiten krijgt, die hij/zij normaal gezien wel zouden krijgen.
      Dit is i.v.m. het afronden van het schooljaar.
 
Inhoudelijk:
In principe neemt uw kind buiten afscheid en komt zelfstandig binnen. Wanneer uw kind daar nog behoefte aan heeft, mag u als ouder ook nog even naar binnen komen om afscheid te nemen aan de klassendeur (dit gebeurt dan in samenspraak met de leerkracht).
Uw kind blijft dan gedurende een dagdeel op school en kan alvast wennen aan de regels, afspraken en het dagritme van de klas, maar maakt uiteraard ook alvast kennis met de kinderen en de leerkracht van de groep.
 
3.  Instroommoment:
Het kind stroomt in op de eerste maandag na zijn/ haar vierde verjaardag. 
Een uitzondering maken we voor de feestdagen die op maandag vallen, deze kinderen beginnen op dinsdag.
Ook maken we een uitzondering voor de dag waarop wij het Sinterklaasfeest vieren.
6 Weken voor het einde van het schooljaar stromen geen kinderen meer in. 
Vanaf het instroommoment vindt het afscheid plaats voordat het kind naar binnenkomt.  De leerkracht ontvangt het kind in de hal/bij de kapstok.
  
Samenvattend:
1.     Ouders en kind worden door de leerkracht schriftelijk uitgenodigd voor het kijkmoment.
2.    Kijkmoment waarbij de leerkracht en ouders op het einde de oefenochtend(en) plannen.
3.    Het kind ontvangt een uitnodigingskaartje van de leerkracht voor de eerste oefenochtend.
4.    Het kind komt naar de oefenmomenten.
5.    Instroommoment.
 
Belangrijke opmerking voor herfst-kinderen!
Binnen SKOzoK bestaat er een uniform beleid betreffende kinderen die geboren zijn in oktober, november of december.  Deze zogenaamde OND-kinderen stromen meteen in in groep 1.  Verlengen van de kleuterperiode kán tot de mogelijkheden behoren, maar is eerder een uitzondering dan een regel.  Hierin is het advies van de school bindend.  Uiteraard wordt er wel gestreefd naar een goede verstandhouding met de ouders.  Bij verlenging geeft de school duidelijk aan hoe de ontwikkeling van het kind gestimuleerd zal worden.