• 2019-2020 De Smelen Valkenswaard Vignet BVL

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.

Sinds 2005 hebben wij ons BVL-label! Hiermee tonen wij aan dat wij werken aan verkeersveiligheid, gezond, milieu en ouderbetrokkenheid.

Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk.
Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.