Afspraken

Ziektemeldingen
Wanneer een kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch laten weten (voor aanvang school tussen 8.15 en 8.30 uur). Als uw kind wat langer ziek is of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt u dan even contact op met de betreffende leerkracht.?

Eten en drinken
Elke ochtend krijgen de kinderen gelegenheid tot eten en drinken. Omdat wij het als school erg belangrijk vinden om gezond eet- en drinkgedrag te stimuleren nemen de kinderen iedere schooldag fruit of groenten van thuis mee naar school. Het is fijn als u ervoor zorgt dat het fruit/ groenten door uw kind zelfstandig opgegeten kan worden (denk aan sinaasappels schillen e.d.). Geef uw kind niet teveel mee.
 
Op verjaardagen mogen natuurlijk wel andere dingen dan fruit en/of groenten
getrakteerd worden! Op deze manier is het dan nóg meer feest, maar u kunt ook van de
verjaardagstraktatie eventueel ook een gezonde traktatie maken. Wilt u de traktatie wel
beperkt houden; het is niet nodig dat de een de ander overtroeft. De leerkrachten delen
met de kinderen mee, een apart cadeau voor hen is dus niet nodig.
 
Het drinken komt in een beker, voorzien van naam, mee naar school. Deze beker blijft
heel de dag op school, zodat er ook op andere momenten van de dag water gedronken
kan worden, uit de eigen beker. Op het eind van de dag gaat de beker mee naar huis,
zodat deze afgewassen kan worden.