Een school van SKOzoK

SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. Wij zijn een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 clusters. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs.
28 van de onze scholen zijn Rooms-Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.

Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen. 

Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Visie
Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast stimuleren we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te differentiëren naar relevante kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.

Meer weten over SKOzoK? Breng een bezoek aan de website
Of bekijk deze brochure over SKOzoK!