Over De Smelen

De kinderen die op onze school binnenkomen, verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en ons onderwijs af te stemmen op datgene wat kinderen nodig hebben en van ons vragen. We streven ernaar dat kinderen zo veel mogelijk succeservaringen op kunnen doen.

Dit willen we vorm geven via een gestructureerde aanpak binnen de door ons gehanteerde werkvormen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen; zowel cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk als creatief.

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten stralen!

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?

Tevredenheidsonderzoek 2017
 

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.