Kwaliteitsondersteuning

Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten die als extra taak de leerlingenzorg begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners; binnen onze organisatie ook wel KO’ers genoemd. De primaire taak van de KO’er is leerkrachten in hun kracht zetten, middels begeleiding en coaching.  Zij helpen mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen te optimaliseren en coachen de leerkrachten in het vergroten van hun bekwaamheden.

Kwaliteitsondersteuner is binnen onze organisatie een volwaardige functie. Dit maakt dat de kwaliteitsondersteuner zich volledig kan focussen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast geeft de KO’er mede vorm aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid. De KO’er is verantwoordelijk voor het onderwijskundig begeleiderschap en de directeur voor het onderwijskundig leiderschap.

De kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam en werken SKOzoK-breed intensief samen. De KO’er is medeverantwoordelijk om Passend Onderwijs vorm te geven en te laten slagen binnen onze organisatie. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de collega-scholen en delen specialistische kennis en ervaring met elkaar. Op deze wijze borgen en verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.