Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning er op school geboden kan worden.

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen:

In het SKOzoK-specifieke deel staat beschreven wat we onder basisondersteuning verstaan en hoe we dit vormgeven binnen onze organisatie. In het schoolspecifieke deel beschrijven we hoe we op onze school de basisondersteuning invullen. In dit schoolspecifieke deel staat verder wat de school een kind aan extra ondersteuning kan bieden, indien nodig met hulp van team Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband PO De Kempen.

 

Ondersteuningsprofiel SKOzoK
SchoolOndersteuningsProfiel