Nieuwe berichten uit groep 4/5

  • Nieuwe berichten uit groep 4/5

Beste Ouders,

De feestweek is geslaagd. We hebben fijne dagen gehad met de kinderen. Vooral de overnachting was gezellig en fijn. Hopelijk hebben alle kinderen genoten van de activiteiten.Ik heb een nieuw fotoalbum aangemaakt met enkele foto's van de feestweek.

Na een rustige week staat ons een periode met citotoetsen te wachten. In de kalender kunnen jullie zien op welke dagen en tijden er citotoetsen zijn. Er is gestreefd naar zo veel mogelijk één toets per dag. Dat is bij groep 4 één keer niet gelukt, omdat zij meer toetsen maken dan groep 5. In ruil krijgen zij een half uurtje  vrije tijd op dezelfde dag. Ook worden er weer leestoetsen afgenomen. De data en tijden zijn daarvoor nog niet bekend, omdat de toetsen individueel worden afgenomen en er dus een vervanger voor de klas moet komen. Zodra dat bekend is, laat ik het jullie weten.

Ik wil alle ouders heel hartelijk bedanken voor de medewerking bij de feestweek en ook bij het vervoer naar de verschillende activiteiten. Zonder jullie hulp zou dit alles niet mogelijk zijn. Dus heel veel dank. Ook wil ik nogmaals alle ouders die wekelijks hun hulp geboden hebben bij het lezen heel hartelijk bedanken voor de trouwe begeleiding. Begin juli is er weer een ouderbedankochtend. Ik hoop jullie allen daar te zien om nogmaals onze dank uit te spreken.

Tot zover de nieuwe berichten. Houd de agenda goed in de gaten. Ik zal mijn best doen hem zo goed mogelijk bij te houden. Binnenkort maak ik een fotoalbum van de koningsspelen.

Juf José

Terug naar het overzicht

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Hebben jullie dit jaar een feestje te vieren en dan wel ...

Opbrengst Jumbo Sparen

Opbrengst Jumbo Sparen

De afgelopen maanden heeft de Jumbo een actie gehad, Jumbo ...

Thuis knutsel opdracht

Thuis knutsel opdracht

We dagen iedereen, van jong tot oud, uit om een mooi paas ...