Wie heeft veel/weinig? Wie heeft meer/ minder? (Contractwerkje)

Neem allebei een handje griezeldopjes. Leg ze op tafel en vergelijk/ vertel: heb jij er veel/weinig? Heb jij er meer of minder? En misschien zelfs: heb jij de meeste of de minste?
Controleer door ieder om de beurt een griezeldopje te koppelen aan een griezeldopje van de ander. Zijn die van jou op? Heb jij er dan veel of weinig? Meer of minder? De meeste of de minste?

Terug naar overzicht