Start groep 4!

We zijn weer begonnen en de eerste twee schoolweken zitten er al weer op! Na 6 weken vakantie, is het wel weer even wennen. Nieuw lokaal, nieuwe juf... We boffen wel met het ruime lokaal en de mogelijkheid dat we vanuit onze klas regelmatig even naar buiten kunnen. Hierdoor kunnen we af en toe lekker bewegen, hebben we veel ruimte voor coöperatieve werkvormen en kunnen we buiten aan de picknicktafel ook fijn werken.

De afgelopen twee weken hebben we stiekem al best veel gedaan. Zo hebben we bij rekenen de sommen van + en - tot 10 op tijd geoefend. We hebben geleerd wat bloksommen zijn. Hebben geoefend met meters en centimeters. Ook hebben we gisteren een start gemaakt met de tafels. We hebben geoefend met het koppelen van herhaald optellen aan de keersom. 

Bij spelling hebben we de categorieën hakwoord, speciaal hakwoord en zingwoord herhaald. Bij taal zijn we gestart met het thema 'Start', waar bij woordenschat begrippen als spelregels en pictogram aan bod komen.

Deze week zijn we ook gestart met de nieuwe leesmethode 'Atlantis'. Die proberen de groepen 4 en 5 dit schooljaar uit. We hebben hierbij geoefend met het lezen van samenstellingen en geleerd waar je naar moet kijken als je een boek uit gaat kiezen. Naast deze methode zijn we ook weer gestart met racelezen. Aan het eind van de week gaan deze leesbladen mee naar huis, zodat kinderen die thuis ook nog een paar keer kunnen lezen. 

Op sociaal emotioneel gebied hebben we ook verschillende onderwerpen behandeld. We hebben klassenregels gemaakt en nagedacht over wat wij een fijn klasgenootje vinden en wat een fijne juf is. Dit hebben we op onze raam geschreven. Ook hebben we geleerd dat leren niet vanzelf gaat. We hebben geleerd wat comfortzone, leerzone en paniekzone is. Aan de hand daarvan mochten de kinderen opschrijven in welke groep ze op de woensdagen willen gaan rekenen. Dit moest de groep zijn waarvan zij denken nog veel te kunnen leren. Dus geen comfortzone, maar ook zeker geen paniekzone. Dit rekenen is op de woensdagen groepsdoorbroken, samen met de groepen 5, 5/6 en 6. Als het gekozen niveau te makkelijk of moeilijk blijkt te zijn, mogen ze nog wisselen. Dit doen we in plaats van de samen & alleen lessen vanuit de methode Wizwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd worden, zowel verdiept als op voorliggende doelen. Dit kan nu op de woensdagen. De niveaus die op de woensdagen worden aangeboden door een leerkracht zijn 3, 4, 5, 6, 7/8. Op andere dagen rekenen we in onze eigen klas volgens de leerlijnen van groep 4.

Terug naar overzicht
Groep 4

Woordenschat thema 1

Komende week staat de eerste taaltoets gepland. Bij deze ...

Groep 4

Week van het hoogsensitieve ...

Van 22 tot 29 september is het de week van het ...